Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© zetadisplay Elektronikproduktion | 23 februari 2018

2017 blev ett rekordår för ZetaDisplay AB

Under det fjärde kvartalet 2017 har ZetaDisplay breddat sitt erbjudande och sin geografiska närvaro genom förvärv, något som verkar ha lönat sig för företaget.

– Det är med glädje och stolthet jag sammanfattar ett mycket händelserikt år för ZetaDisplay. Vi har under verksamhetsåret 2017 både breddat vår verksamhet och vårt erbjudande både vertikalt och geografiskt genom ett antal större förvärv, samt noterats på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, säger Leif Liljebrunn, vd och koncernchef för ZetaDisplay, i en kommentar till rapporten. I oktober förvärvade ZetaDisplay nederländska QYN, en leverantör av digital signage i Holland och Beneluxområdet. Samma månad slutfördes förvärvet av LiveQube AS. – Vi har nu ett starkt fotfäste i norra Europa och genom vår nordiska plattform kan vi dra nytta av skalfördelar för en successivt högre intjäning och ökad lönsamhet, säger Leif Liljebrunn. Bruttomarginalen förbättrades under kvartalet till 56 procent (46). Omsättningen ökade med 23 procent till 69,2 miljoner kronor (56,3), främst drivet av årets förvärv. Andelen repetitiva intäkter ökade med 27 procent jämfört med årets tredje kvartal, till motsvarande 27 procent av nettoomsättningen. Genomsnittligt antal heltidsanställda ökade under året och uppgick till 88 under den senaste 12-månadersperioden. Att jämföra med 2016 års 61 anställda. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 69,2 miljoner kronor (56,3)
  • Justerad EBITDA uppgick till 10,6 miljoner kronor (9,7)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 198,7 miljoner kronor (142,3)
  • Justerad EBITDA proforma helåret uppgick till 273,1 miljoner kronor (257,4)
  • Justerad EBITDA uppgick till 30,9 miljoner kronor (18,7)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1