Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© begemot 30 dreamstime.com Elektronikproduktion | 26 februari 2018

”Vi måste jobba hårdare med att förbättra våra marginaler”

AQ-koncernen hade sitt 23:e år och sitt 93:e kvartal med ökad omsättning vid 2017 års slut, men vd:n och koncernchefen Claes Mellgren menar att det finns mer arbete att göra.

– Låt oss först fastslå att resultatmarginalen och kassaflödet i det fjärde kvartalet är en besvikelse, kommenterar Claes Mellgren bokslutskommunikén för 2017. – Vi måste jobba hårdare med att förbättra våra marginaler. Fjärde kvartalet blev resultatmarginalen före skatt 3,1 procent. Vårt mål är 8 procent och ackumulerat för året ligger EBT-marginalen på 6,4 procent vilket innebär att vi ligger klart under vår målsättning. Vi har några dotterbolag som under en längre tid dragits med lönsamhetsproblem. Vi har varit för tålmodiga med detta, säger han. Bolaget AQ Welded Structures har en produktionsanläggning i Ludvika och har haft förluster under en längre tid. Under 2017 gick bolaget med en stor förlust och Claes Mellgren menar att när en kund till bolaget meddelat en flytt utomlands av en produktfamilj så tappar bolaget ännu mer volym. – Vi har därmed kallat till mbl-förhandling om omstrukturering av bolaget som har 51 medarbetare. Uppblandat med de negativa siffrorna för året är även positiva siffror. Flera av AQ:s kunder inom industrin visar god tillväxt och kan till en del förklara AQ:s organiska tillväxt under fjärde kvartalet. – AQ är väl positionerade för nya förvärv såväl finansiellt som ledningsmässigt. Med starka relationer till världsledande kunder och engagerade medarbetare skall vi jobba hårt med fortsatt tillväxt, kassaflöde och en stabil resultatnivå. En viktig del i detta är våra värderingar och vår strävan efter att vara en ”Reliable” leverantör till ledande industrikunder, säger Claes Mellgren i en kommentar. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 1’017 miljoner kronor (905)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 39 miljoner kronor (60)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 miljoner kronor (55)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 4’020 miljoner kronor (3’289)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 263 miljoner kronor (281)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 140 miljoner kronor (290)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2