Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© smart eye Elektronikproduktion | 27 februari 2018

Smart Eye vill öppna kontor i Japan, Kina och Korea

En global ökning under det fjärde kvartalet har gjort att eyetrackingföretaget Smart Eye tittar på att etablera sig på nya marknader.

– Det fjärde kvartalet 2017 präglas framför allt av en global ökning av aktiviteter knutna till att sätta in förarövervakning i serieproducerade bilar. Överallt där det utvecklas och tillverkas bilar så pågår upphandlingar med full kraft. Europa ligger längst fram men Nordamerika och Asien är inte långt efter, säger vd Martin Krantz i en kommentar till rapporten. För Smart Eye är läget på den globala marknaden väldigt bra. Antalet biltillverkare ökar, antalet bilar med förarövervakning per tillverkare ökar, antalet bilar per upphandling ökar och med det ökar storleken på affärerna. Det europeiska trafiksäkerhetsorganet EuroNCAP har visat på att förarövervakning ska premieras från 2020 vilket har lett till ett ökat köpbeteende hos Smart Eyes kunder. – Den intensifierade aktiviteten gör att vi, utan dröjsmål, fått styra om något mer resurser än vad vi tidigare beräknat till att stötta bilindustrins parter i upphandlingsprojekt globalt. Vi har agerat resolut för att försvara och förstärka vår position som ledande leverantör av mjukvara för förarövervakning. Våra medarbetare har lagt många långa resdagar på att stötta våra kunder inom den globala bilindustrin. De gör ett enastående jobb men det är ändå svårt att täcka upp alla geografier som just nu hettar till. Vi planerar därför inför möjligheten att starta lokala kontor i Japan, Kina och Korea, säger Martin Krantz. I början av 2018 genomförde företaget en nyemission, delvis för att stötta marknadsläget och se till att företaget har resurser att arbeta med. – Vi går in i det högintressanta 2018 med ett allt starkare tekniskt erbjudande, ett högpresterande team, en marknadsledande position och sist men inte minst en envis beslutsamhet att fortsätta förstärka vårt ledarskap i kampen om den globala förarövervakningsmarknaden. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 10,5 miljoner kronor (14,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till -14,8 miljoner kronor (-1,2)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14,9 miljoner kronor (0,9)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 43,2 miljoner kronor (40,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till -41,5 miljoner kronor (-11,6)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -41,9 miljoner kronor (-12,4)
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-2