Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© saab Elektronikproduktion | 27 februari 2018

Stärkt marknadsposition för Saab 2017

Interna effektiviseringsprojekt och ett generellt starkt år för Saab gjorde att försvars- och säkerhetsföretaget gick plus under 2017.
Efterfrågan på Saabs produkter och lösningar var stor under 2017 och företaget stärkte sin marknadsposition ytterligare, samtidigt som företagets verksamhet effektiviserades.

– Under 2017 har vi drivit ett stort antal effektiviseringsprojekt inom företaget där vi bland annat jobbar med att strömlinjeforma funktionella processer. Främst affärsområdet Dynamics och verksamheter relaterade till flygburna övervakningssystem och supportverksamhet stärkte lönsamheten under året, säger vd Håkan Buskhe i en kommentar till rapporten.

Fokuset på att effektivisera verksamheten fortsätter även under 2018.

Under det föregående året etablerade Saab flera internationella samarbeten, bland annat i Polen där Saab ingick ett avtal med varvet Nauta för att bygga plattformen till den svenska marinens signalspaningsfartyg. I Australien blev Saab utpekad av regeringen som framtida önskvärd leverantör av ledningssystem till flottans nya fregatter.

– Rörelsemarginalen 2018, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2017. Därmed tar Saab ett ytterligare steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel, kommenterar Håkan Buskhe.

Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Orderingången uppgick till 6’586 miljoner kronor (6’868)
  • Försäljningsintäkterna uppgick till 9’819 miljoner kronor (9’016)
  • Bruttoresultatet uppgick till 2’405 miljoner kronor (2’451)
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 882 miljoner kronor (960)

Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Orderingången uppgick till 30’841 miljoner kronor (21’828)
  • Försäljningsintäkterna uppgick till 31’394 miljoner kronor (28’631)
  • Bruttoresultatet uppgick till 7’448 miljoner kronor (6’883)
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 2’155 miljoner kronor (1’797)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1