Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sensys gatso Elektronikproduktion | 27 februari 2018

Sensys Gatso väntar sig fortsatta förluster under 2018

Trög försäljningstillväxt och avskrivningar är två anledningar till varför 2017 inte blev ett särskilt bra år för Sensys Gatso, och varför det kommande året väntar sig fortsatta förluster.

Under det fjärde kvartalet 2017 såg Sensys Gatso ett stadigt flöde av ordrar, men trots den ser det tunt ut för företaget i början av 2018. Den största ordern under fjärde kvartalet 2017 gällde en operatörstjänst om 60 miljoner kronor som fördelas på 10 år. Med det i åtanke har företaget sänkt sina förväntningar för försäljningen 2018 och 2019 till 2,8 procent respektive 6,7 procent. Till 2018 räknar Sensys Gatso med en halvering av förlusten till -27 miljoner kronor, men till 2019 förväntar sig företaget att ha vänt förlusten till en rörelsevinst om 10 miljoner kronor. Anledningen till det är främst en kombination av trög försäljningstillväxt, en svårhet i att anpassa kostnaderna och avskrivningarna på förvärvsprisallokeringen i tillräckligt snabb takt. ”Med ökade operatörsintäkter, ett möjligt genombrott i Japan, och en hög marknadspotential i övrigt för Sensys verksamhet fortsätter vi se en hög potential i aktien på längre sikt”, skriver företaget i bokslutsrapporten. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 83 miljoner kronor (104)
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 miljoner kronor (-5)
  • Resultatet före skatt uppgick till -9 miljoner kronor (-5)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 293 miljoner kronor (437)
  • Rörelseresultatet uppgick till -55 miljoner kronor (-23)
  • Resultatet före skatt uppgick till -65 miljoner kronor (-30)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1