Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© yuri arcurs dreamstime.com Elektronikproduktion | 01 mars 2018

Gelab uppgraderade till nya ISO-certifieringar

I slutet av januari meddelade Gelab att de hade blivit certifierade enligt ISO-9001:2015 och ISO-14001:2015, uppgraderade standarder för ledningssystem och miljösystem.

– Kvalitetscertifieringen intygar att både vårt ledningssystem och miljöarbetet för vår verksamhet lever upp till internationella standarder och främjar ett kontinuerligt förbättringsarbete i organisationen, säger Arie Blanken, ansvarig för certifieringsprocessen vid Gelab, i ett pressmeddelande. Gelabs ledningssystem som styr och leder verksamheten är nu certifierade enligt både ISO-9001:2015 och ISO-14001:2015. Dessa är de senaste och aktuella standarder för ledningssystem som säkerställer att kvalitetsprocesserna lever upp till de krav som ställs internationellt gällande verksamheters ledningssystem. – Målet med vårt interna kvalitetsarbete i Gelab är att tillgodose och försöka överträffa våra kunders förväntningar och behov genom att ständigt utvecklas och leverera de bästa produkterna och tjänsterna på det mest resurseffektiva sättet. Vårt ledningssystem är ett hjälpmedel för verksamheten att arbeta med rätt saker och se till att alla arbetar med samma mål i sikte, för att säkerställa att det som är beslutat blir genomfört och att verksamheten ständigt utvecklas. Certifieringen ger konkurrensfördelar samtidigt som det minimerar negativ miljöpåverkan och stärker varumärket Gelab genom nöjdare kunder. Denna certifiering intygar att vi har bra processer på plats för att lyckas med det, säger Fredrik Dyfverman, vd för Gelab AB, i ett pressmeddelande.
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1