Annons
Annons
Annons
Annons
© Jays Group Elektronikproduktion | 02 mars 2018

Jays Groups huvudägare ökar sitt innehav i bolaget

De tre största ägarna i Jays Group AB ökade den 1 mars 2018 sitt ägande i bolaget med cirka 650’000 aktier vardera, i syfte att stärka ägarstrukturen och säkerställa bolagets långsiktiga strategi.

Under hösten 2017 meddelade bolaget sin nya tillväxtstrategi som bygger på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en förvärvsdriven tillväxt inom audio och konsumentelektronik, smart-connectivity samt mobila produktområden. För att stärka ägarstrukturen och säkerställa den långsiktiga strategin utökade Jays Groups tre största ägare sitt innehav i bolaget med cirka 650’000 aktier vardera. Håkan Larsson är styrelseordförande och bolagets största ägare, Erik Fischbeck är styrelseledamot och den näst största ägaren och Gert Nordin är styrelseledamot och den tredje största ägaren. – Jays Groups nya tillväxtstrategi och målsättning att bygga långsiktigt aktieägarvärde har under 2017 och inledningen av 2018 inneburit ett tufft arbete för bolaget i syfte att förbereda den blivande koncernen för en expansiv tillväxt under 2018 - 2020. Den nya långsiktiga ägarstrukturen, vilken stärktes ytterligare genom de nya ägarna i senaste emissionen, skapar rätt förutsättningar för att säkerställa en ny era för Jays Group, kommenterar vd:n Henrik Andersson i ett pressmeddelande. Jays Group har tidigare kommunicerat att bolagets målsättning är att genomföra 2-4 företagsförvärv i syfte att stärka koncernens verksamhet och marknadsnärvaro. Koncernen har som målsättning att årligen omsätta cirka 200 miljoner kronor vid utgången av 2019 och cirka 300 miljoner kronor under slutet av treårsperioden 2018-2020.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1