Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Pixabay Elektronikproduktion | 09 mars 2018

Gapwaves vill genomföra emission om 152 miljoner kronor

Styrelsen i Gapwaves AB har beslutat att genomföra en nyemission om 152 miljoner kronor, om det godkänns vid årsstämman. Pengarna behövs för att täcka bolagets kapitalbehov.

Nyemissionen kommer att bestå av högst 8’964’255 B-aktier, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 17,0 kronor per aktie vilket skulle innebära 152 miljoner kronor i total emissionslikvid vid en fulltecknad emission. Styrelsen har även beslutat att genomföra en nyemission av högst 1’800’000 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om beslutet godkänns vid årsstämman. Aktierna skulle då även här kosta 17,0 kronor, och vid full teckning skulle emissionen resultera i ytterligare cirka 30,6 miljoner kronor. Gapwaves AB, som designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserade på gapvågledarteknologi, kommer främst att använda pengarna till att täcka bolagets kapitalbehov, utöver kostnader som kompenseras av intäkter från kundprojekt. Pengarna kommer även att gå till investeringar inom affärsområdena Telekom, Automotive och Mobiltelefoni. Eventuell ytterligare likvid kommer att användas för att accelerera utveckling av prototyper inom affärsområdet Mobiltelefoni. Kildal Antenn AB, bolagets största ägare, har lovat att föra över de teckningsrätter som Kildal själva inte kommer att teckna B-aktier för, till Pareto Securities AB. Ett antal svenska institutioner kommer att ta över teckningsrätterna och teckna till ett värde om cirka 26 miljoner kronor. Utöver det har Gapwaves styrelse, ledning och större aktieägare åtagit sig att teckna B-aktier till ett värde om 5,6 miljoner kronor. Även ett garantikonsortium har åtagit sig att, under vissa villkor, teckna aktier för upp till cirka 79 miljoner kronor. De olika åtagandena har tillsammans åtagit sig att teckna motsvarande 110 miljoner kronor, drygt 72 procent av de nya B-aktierna som erbjuds.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-04-08 10:37 V18.4.45-2