Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Intel Teknik | 09 mars 2018

Så behöver dagens regler anpassas för autonoma fordon

Regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam lämnade i veckan över sin utredning om hur regelförändringar måste ske för att automatiserade fordon ska kunna användas och utvecklas.

Den 7 mars 2018 lämnade Jonas Bjelfvenstam över ”Vägen till självkörande fordon – introduktion” till infrastrukturminister Tomas Eneroth. I utredningen kommer Jonas Bjelfvenstam med flera förslag på hur regelverket måste ändras för att samhället ska kunna använda automatiserade fordon i framtiden. – En säker utveckling av automatiserade transporter är en förutsättning för att få acceptans för denna teknik i samhället. Mest intressant är utvecklingen av automatiseringen inom yrkestrafiken samt för delade och kollektiva transporter. Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag, säger utredaren Jonas Bjelfvenstam. Några av de förändringar som Jonas Bjelfvenstam har föreslagit i utredningen är ökade möjligheter till försök med fordon utan förare, nytt ansvarssystem med bland annat ägaransvar, introduktion av helt automatiserade motorredskap klass II i 20 km/h eller gångfart utan tillstånd till försöksverksamhet samt krav på lagring av viss data för fordon med både manuell och automatiserad körning. Det svenska företaget Smart Eye menar att en av de viktigaste komponenterna för att möjliggöra en förbättrad trafiksäkerhet är den sorts eyetrackingteknik som de själva har tagit fram. – En av de viktigaste komponenterna för att öka fordonssäkerheten är ett effektivt och tillförlitligt förarövervakningssystem som säkerställer att föraren är vaken, pigg, uppmärksam och kapabel att fullt ut bibehålla ansvaret för fordonets framförande. En förutsättning för att sådana system ska fungera är den eyetrackingteknik som Smart Eye har utvecklat sedan 1999. Dagens besked är efterlängtat och vidgar potentialen för vår teknik, säger Martin Krantz, vd för Smart Eye, i ett pressmeddelande. Regelförändringarna förslås träda i kraft den 1 juli 2019.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2