Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Eltel Elektronikproduktion | 12 mars 2018

Eltel ska avyttra sin svenska järnvägsverksamhet

Eltel har skrivit under en avsiktsförklaring om att avyttra sin järnvägsverksamhet i Sverige, bestående av nyckelkundkontrakt, anställda och operativ utrustning, till Strukton Rail AB.

Strukton Rail AB är ett företag som tillhandahåller lösningar inom järnvägsinfrastruktur, järnvägsfordon och mobilitetssystem. Den planerade transaktionen består av bygg- och underhållsavtal med nyckelkunder, anställda och operativ utrustning som används för att leverera tjänster. Enligt avsiktsförklaringen avser de två parterna att färdigställa och transaktionen under det första halvåret 2018. Vid tidpunkten för transaktionens fullbordan kommer den att ha en negativ påverkan på Eltels EBITA och en negativ kassaflödespåverkan uppskattad till cirka 6,5 miljoner euro (66 miljoner kronor). Som en del av avyttringen kommer Eltel att ingå ett underleverantörsavtal med Strukton för att kunna slutföra vissa järnvägskontrakt som behållas av Eltel, och beräknas vara slutförda under 2019.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-1