Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© wrangler dreamstime.com Analys | 13 mars 2018

Fortsatt hög efterfrågan för Sveriges teknikindustri

Ordertillväxten förbättras från exportmarknaden och ökningstakten dämpas bara i mindre omfattning från hemmamarknaden under 2018 års första kvartal, rapporterar Teknikföretagen.

– Årets första konjunkturbarometer visar att högkonjunkturen håller i sig. Bilindustrin visar fortsatta framgångar, metallvaruföretagen lyfter på export och en ökad orderingång till maskinindustrin förstärker intrycket av en robust konjunktur, säger Anders Rune, chefekonom för Teknikföretagen, i en kommentar till rapporten. Orderingången fortsätter att växa med en särskilt positiv ordertillväxt inom export. Det gäller bilar, maskiner och för ett ökande antal metallvaruföretag. Den sammantagna nivån på orderstockar indikerar en positiv utveckling av produktionen den närmsta tiden. Transportmedelsindustrin är den delbransch som de senaste åren visat den i särklass mest omfattande tillväxten i produktion och order av samtliga delbranscher. Efterfrågan under första kvartalet är fortsatt stark, särskilt från exportmarknaden. Orderingången från hemmamarknaden ökar också, men inte i samma höga omfattning som föregående kvartal Sammantaget ökar orderingången för leverantörer till fordonsindustrin under första kvartalet i lite lägre omfattning jämfört med tidigare. Detta gäller från såväl export- som hemmamarknad. Trots detta är bedömningarna om orderstocken oförändrat positiv. Även under första kvartalet redovisar historiskt höga sex av tio företag orderstocken som större än normalt. Endast ett fåtal företag redovisar orderstocken som mindre än normalt. Kapacitetsutnyttjandet är oförändrat högt och bristen på tekniker har stigit ytterligare. Efterfrågan på yrkesarbetare är hög, men andelen företag som rapporterar brist har dämpats något. Bristen på ingenjörer ökar efter en marginell minskning sista kvartalet i fjol. Nu har 42 procent av företagen behov av ingenjörer mot 40 procent föregående kvartal. Behovet ökar i hög omfattning för maskin- och instrumentindustrin. Även leverantörer till elektroindustrin och metallvaruindustrin redovisar ökad brist. Däremot minskar behovet i relativt hög grad i transportmedelsindustrin. Tillverkare av elmaskiner och leverantörer till fordonsindustrin rapporterar också ett lägre behov. Undersökningen omfattar uppgifter från 527 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 644 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 procent säljs på export.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2