Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Electrolux Elektronikproduktion | 14 mars 2018

Electrolux strafftull om 70 miljoner dollar fastställs

Den preliminära tullsatsen om 72,41 procent på tvättmaskiner från Mexiko meddelades i november 2017 av USA:s handelsdepartement, och har nu slagits fast.

Electrolux tvättmaskiner som importerades till USA från Mexiko mellan februari 2016 och januari 2017 åläggs med en tullsats om 72,49 procent, meddelar Department of Commerce (DOC). Electrolux själva menar att DOC felaktigt åberopar att Electrolux inte skulle ha lämnat in uppgifter till departementet i rätt tid. Vidare menar Electrolux att DOC:s beslut saknar juridisk grund då DOC varken delgett Electrolux relevanta dokument eller information om den tidsram som ska gälla för inlämnande av uppgifterna, vilket strider mot såväl föreskrifterna i WTO:s antidumpningsavtal som DOC:s egna interna riktlinjer. Electrolux kommer att överklaga DOC:s beslut, som om tullsatsen inte sänks i överklagandeprocessen kan leda till en engångskostnad på upp till 70 miljoner dollar (577 miljoner kronor, dagens kurs). Electrolux anser dock att bolaget har mycket starka grunder för sitt överklagande och kommer i nuläget inte att redovisa någon reserv för den potentiella kostnaden.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-04-08 10:37 V18.4.45-1