Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© SaltX Technology Elektronikproduktion | 15 mars 2018

SaltX Technology står stadigt inför framtiden

Flera miljoner i finansiering för projekt avtal med ett ledande grafen-teknikbolag i Europa. SaltX menar att det gångna året har gjort dem redo för de kommande åren.

Under det fjärde kvartalet 2017 ingick SaltX ett avtal med ett grafen-teknikbolag i Europa, vann ett europeiskt gasvärmepumpsprojekt som finansieras med 20 miljoner kronor från EU:s Horizon 2020-program, sålde licens för gasvärmepumpar i Kina och beviljades 5 miljoner kronor från Energimyndigheten till ett pilotprojekt för storskalig energilagring. Efter att det fjärde och sista kvartalet 2017 hade avslutats säkrade SaltX ytterligare 15 miljoner kronor i EU-finansiering för att påskynda lanseringen av HeatBoost i Europa samt tecknade utvecklings- och licensavtal för att utveckla en tillverkningsmetod för SaltX-material på grafenpapper, startade serieproduktion och invigde SunCool-fabriken i Kina och fullbordade sammanslagningen av SunCool Ab och SaltX. – SaltX fortsätter att utvecklas i snabb takt, och vi får mycket bra genomslag från omvärlden, vilket märks tydligt bland både samarbetspartners och kunder, säger Karl Bohman, vd för SaltX Technology, i en kommentar till rapporten. Företagets rörelseresultat EBIT och kassaflöde för det fjärde kvartalet var lägre än för det fjärde kvartalet 2016, och helårets totala kassaflöde var mer än dubbelt så lågt. Nettoomsättningen, både för fjärde kvartalet och helåret, ökade dock. Totalt har SaltX i dag drygt 30 anställda, vilket är en ökning på cirka 30 procent från föregående år. – Konkurrensen på marknaden för energilagring generellt kommer att öka. Därför känns det mycket bra att vi är väl finansierade och väl positionerade med världsledande teknologi skyddad av en stark patentportfölj, namnkunniga partners och kunder som betalar samt ett förstärkt team som kan exekvera vår affärsplan, säger Karl Bohman. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 2,2 miljoner kronor (0,3)
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till -8,7 miljoner kronor (-6,5)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,3 miljoner kronor (-3,6)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 5,3 miljoner kronor (0,6)
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till -28,5 miljoner kronor (-35,8)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,5 miljoner kronor (-14,1)
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-1