Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© acconeer Komponenter | 26 mars 2018

Flera minus för Acconeers första år som börsnoterade

Radarteknikbolaget Acconeer AB gick back nästan dubbelt så mycket under 2017 jämfört med 2016, men har tecknat två stora distributörsavtal.

I december 2017 blev Acconeer noterade på Nasdaq First North, och tog i samband med börsnoteringen in 171 miljoner kronor i en nyemission. De pengarna tillfördes bolaget i januari 2018. Främst ska de extra miljonerna gå till kommersialisering av bolagets radarsensor, utveckling av nästa produktgeneration samt rörelsekapital till bolaget. – Jag upplever att intresset för vår produkt är mycket stort och vi får återkopplingen att det vi gör är unikt. Samtidigt som det skapar möjligheter betyder det att vi har en stor uppgift att utbilda marknaden kring vår teknologi och vår produkt, säger Lars Lindell, vd för Acconeer AB, i en kommentar till rapporten. För det gångna året hade bolaget tre övergripande mål; att skapa initiala intäkter, att etablera en infrastruktur med partners och kundprojekt som möjliggör en kraftig intäktsutveckling under 2018 samt att växa organisationen så att bolaget kan hantera flera kundprojekt samtidigt. – Samtliga dessa mål har vi infriat, vi hade första initiala ordrar under 2017 trots att produkten inte formellt är släppt. Vi är nu 23 anställda i Acconeer, totalt är vi cirka 30, inklusive konsulter, som arbetar på kontoret i Lund. Vi har därmed den bemanning som behövs för att hantera ytterligare kundprojekt, vilket skapar utrymme för ökande intäkter under 2018, kommenterar Lars Lindell. I februari 2018 lanserade Acconeer sin produkt hos distributören Digi-Key och i mars tecknade bolaget ett distributörsavtal med sydkoreanska Uniquest. – Med det förtroende, och den starka kassan, vi fick av aktieägarna i samband med noteringen är bolagets främsta mål just nu att under kontrollerade former driva en snabb expansion i syfte att etablera en ledande position inom området strömsnål radar för mobila enheter. Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 33’000 kronor (-)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -23’230 kronor (-12’564)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19’220 kronor (-11’687)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-04-08 10:37 V18.4.45-1