Annons
Annons
Annons
Annons
© volvo Elektronikproduktion | 27 mars 2018

Volvo säljer dotterbolag i affär om 900 miljoner

Volvokoncernen har ingått ett avtal om att avyttra ett kinesiskt dotterbolag, som innehar 25 procent av aktierna i det kinesiska bolaget Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co (NHL), för cirka 900 miljoner kronor.

Transaktionen förutsätter godkännande från berörda myndigheter och kan sägas upp av endera parten om kontrollförfaranden eller förändringar i regler eller lagar förhindrar parterna från att slutföra transaktionen. Avyttringen förväntas ge upphov till en reavinst på cirka 700 miljoner kronor, vilken kommer att påverka Volvokoncernens rörelseresultat när transaktionen slutförs. Slutförande av transaktionen förväntas ske inom sex månader. Försäljningen kommer påverka koncernens kassaflöde och finansiella nettoställning positivt med cirka 900 miljoner kronor vid affärens genomförande. NHL, som är noterat på Shanghaibörsen, tillverkar och säljer bland annat tipptruckar till gruvindustrin. Volvo Construction Equipment kommer fortsätta sälja komponenter för produktion av tipptruckar till NHL även efter avyttringen.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2