Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Eltel Elektronikproduktion | 29 mars 2018

Eltel slutför avyttringen av järnvägsverksamheten i Sverige

Eltels försäljning av den svenska järnvägsverksamheten till Strukton Rail AB, som annonserades den 12 mars 2018, har nu slutförts.

I februari 2017 beslutade Eltel att den strategiska inriktningen kommer att ligga på koncernens kärnverksamheter inom segmenten Power och Communication i Norden, Polen och Tyskland. I januari 2018 sålde Eltel den finska järnvägsverksamheten till Winco Oy och den danska järnvägsverksamhet till Strukton Rail A/S. Försäljningsprocessen för Eltels järnvägsverksamhet i Norge pågår fortfarande. Den slutliga transaktionen för den svenska järnvägsverksamheten, bestående av bygg- och underhållsavtal med nyckelkunder, anställda och operativ utrustning som används för att leverera de relevanta tjänsterna, har en negativ påverkan på EBITA och en negativ kassaflödespåverkan uppgående till cirka 6,5 miljoner euro (66,5 miljoner kronor). Som en del av försäljningen ingår Eltel ett underleverantörsavtal med Strukton Rail AB för att slutföra vissa järnvägskontrakt, vilka beräknas vara slutförda under 2019.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1