© XMReality Elektronikproduktion | 18 april 2018

Dubblad nettoomsättning för XMReality startar 2018

Under årets första kvartal ökade AR-företaget XMReality sin nettoomsättning med över 100 procent, jämfört med föregående år.

Även orderingången för programvara var historiskt hög och orderstocken gällande löpande återkommande intäkter vid periodens slut var mer än 80 procent större än föregående år. Av orderingången under kvartalet tecknades mer än 40 procent av kontrakten med bolag verksamma utanför Sverige och mer än 90 procent av orderingången tecknades med internationella miljardkoncerner. – Våra affärer med stora industrikoncerner är strategiskt viktiga och innebär stora möjligheter för bolaget, även om de initialt inte ger så stort avtryck i resultaträkningen på grund av vår prenumerationsmodell. Genom att arbeta nära dessa kunder i deras implementeringsprocesser fördjupar vi samarbetet successivt och skapar en långsiktigt relation, säger Johan Castevall, vd för XMReality AB, i en kommentar till rapporten. Under kvartalets gång förstärkte XMReality sin ledning med en ny försäljningschef, och Electrolux fortsatte att investera i systemlösning från företaget. Januari-mars 2018 i siffror (2017)
  • Nettoomsättningen uppgick till 1,95 miljoner kronor (0,91)
  • Kostnaderna uppgick till -10,43 miljoner kronor (-6,33)
  • Resultatet uppgick till -6,60 miljoner kronor (-1,15)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -7,58 miljoner kronor (-6,70)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1