Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Bittium Elektronikproduktion | 18 april 2018

Finska Försvarsmakten lägger order hos Bittium

Bittium Wireless Ltd, dotterbolag till Bittium Corporation, har tagit emot en inköpsorder om 14,3 miljoner euro (149 miljoner kronor) från det finska försvaret för produkter inom taktisk kommunikation.

Ordern är baserad på ett ramavtal som tecknades av Bittium och Försvarsmakten den 9 augusti 2017, enligt vilket det finska försvaret kommer att beställa produkter som ingår i radiobaserade Bittium TAC WIN-systemet under åren 2018-2020. Enligt avtalet kommer Försvarsmakten att utförda separata inköpsorder för produkterna varje år, och de nu beställda produkterna kommer att levereras under 2018. Om hela avtalet realiseras uppgår det totala värdet till 30 miljoner euro (313 miljoner kronor). Den gällande inköpsordern är en del av Försvarsmaktens förnyelse av sitt kommando-, kontroll- och kommunikationssystem, där TAC WIN-systemet ska fungera som ryggradsnät för taktisk dataöverföring.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1