Annons
Annons
Annons
Annons
© oem international Elektronikproduktion | 19 april 2018

Positivt första kvartal 2018 för OEM International

Teknikbolaget OEM International AB visade på en fortsatt stark tillväxt och en nettoomsättning som ökade med 13 procent.

Nettoomsättningen för OEM International ökade med 13 procent jämfört med första kvartalet 2017 och uppgick till 757 miljoner kronor. Förvärv och valutaeffekter stod för 2 procentenheter vardera, vilket innebär att OEM hade en organisk tillväxt på 9 procent under perioden. Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 11 procent, vilket är 1 procentenhet lägre än jämförelseperioden 2017. Det kan förklaras med att omsättningen under kvartalet ökade mer än resultatet. Sett till bolagets regioner visade Sverige en fortsatt stark utveckling med en organisk tillväxt på 9 procent. Bolagets största enhet, OEM Automatic, visade en tillväxt på 18 procent. Batteriverksamheten, Svenska Batteripoolen, såg en tillväxt på 25 procent. Region Finland, Baltikum och Kina uppvisade en tillväxt på 21 procent, med bidrag av både valutaeffekter och förvärv. Den organiska tillväxten var dock fortsatt stark och uppgick till 12 procent. – De framgångar vi ser i OEM och som vi nu upplevt under en längre tid har inte uppstått utan ansträngningar. Det är ett kvitto på att vi upprätthåller ett fokus, vilket är ett krav för att lyckas i en konkurrensutsatt marknad även i framtiden. Vi har en välbeprövad affärsmodell och engagerade medarbetare som varje dag gör en fantastisk insats. Det finns samtidigt ett antal verksamheter som har goda förutsättningar att utvecklas ännu bättre än de gör i dag. Här ökar vi nu våra ansträngningar och vårt fokus för att OEM även fortsatt ska vara en av Europas ledande teknikhandelskoncerner, säger koncernchefen och vd:n Jörgen Zahlin i en kommentar till rapporten. Första kvartalet 2018 i siffror (2017)
  • Nettoomsättningen uppgick till 757 miljoner kronor (702)
  • Orderingången uppgick till 780 miljoner kronor (671)
  • Rörelseresultatet uppgick till 81 miljoner kronor (73)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 62 miljoner kronor (56)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2