Annons
Annons
Annons
Annons
© Data Respons Elektronikproduktion | 19 april 2018

Rekordkvartal för Data Respons

Det norska embeddedföretaget såg en stark tillväxt och förbättrade resultatmarginaler under det första kvartalet 2018.

Intäkterna för Data Respons första kvartal 2018 uppgick till 352,9 miljoner norska kronor (293,4), en ökning med 20 procent. EBITDA uppgick till 31,3 miljoner norska kronor och EBIT till 26,8 miljoner kronor. Företaget hade ett negativt kassaflöde om -49,7 miljoner norska kronor (-16,6), något som främst berodde på normala säsongssvängningar samt att kvartalet avslutades vid påsk och att det skiftade kundernas inbetalningsdatum. Företagets område R&D Services utvecklade med en ökning på 34 procent under de första tre månaderna, varav 13 procent var organiskt. 28 procent av omsättningen för Data Respons kommer nu från transport- och fordonsbranschen där företaget arbetar med globala företag inom både personbilar och kommersiella fordon. Det pågående förvärvsprogrammet fortsätter att bidra positivt till företagets långsiktiga tillväxtplaner. – Starten på 2018 gav en rekordhög försäljning och stark lönsamhet. Marknadsutsikterna är fortsatt attraktiva och vi ser möjligheter på de flesta av våra nyckelmarknader. Data Respons söker att fortsätta tillväxten genom en kombination av god organisk utveckling och utvalda förvärv i Norden och Tyskland för att stärka vår position som en komplett teknikpartner för innovativa industri- och teknikföretag framöver, säger Kenneth Ragnvaldsen, vd för Data Respons, i en kommentar till rapporten. Första kvartalet 2018 i siffror (2017)
  • Omsättningen uppgick till 352,9 miljoner norska kronor (293,4)
  • EBITDA uppgick till 31,3 miljoner norska kronor (24,2)
  • EBIT uppgick till 26,8 miljoner norska kronor (21,5)
  • Operativt kassaflöde netto uppgick till -49,7 miljoner norska kronor (-16,6)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1