Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© robyn mackenzie dreamstime.com_pie Elektronikproduktion | 20 april 2018

Blandat första år som koncern för TC Connect AB

TC Connect AB, som koncern, bildades 1 april 2017 och börsnoterades 9 juni samma år. Det första året för koncernen har bjudit både på bra och dåliga händelser.

Omsättningen för säkerhetskoncernen uppgick till 116,6 miljoner kronor och EBITDA uppgick till 2,9 miljoner kronor. – Starten på resan som publikt bolag har präglats av både spännande projekt och vissa justeringar i arbetssätt och organisation. Vi har länge levt i en privat miljö med utländska fonder som ägare. Som publikt bolag öppnas ytterligare möjligheter, tillgång till kapital, nya krav på transparens och ständig utveckling, säger vd Ole Oftedal i en kommentar till årsredovisningen. Koncernen genomförde två förvärv under året; AW Technic som tillförde ett nytt produktområde inom passersystem, övervakning och larm, samt RA Kommunikation, som tillförde nya kundområden och förstärkning av leveranskapacitet. TC Connect i Sverige såg en stabil tillväxt och god lönsamhet under hösten, men TC Connect i Norge hade det svårare. Ett antal projekt blev förskjutna och justering av organisationen ledde till en lägre volym. – Med föregående års effektiviseringar i Norge, en god orderingång och en god start på innevarande år, har förutsättningar skapats för att den norska verksamheten ska utvecklas väl. Med en stabil intjäning och en stark balansräkning ökar möjligheterna att finna kapital till ytterligare förvärv genom lån och aktierelaterade instrument. En underliggande stark marknadsefterfrågan, kombinerat med ett fortsatt högt sälj- och leveransfokus, gör att jag ser med tillförsikt fram emot att leverera ett gott resultat 2018, kommenterar Ole Oftedal. Perioden 1/4-2017 till 31/12-2017 i siffror
  • Rörelsens intäkter uppgick till 116,6 miljoner kronor
  • EBITDA uppgick till 2,9 miljoner kronor
  • Periodens resultat uppgick till -0,9 miljoner kronor
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-04-08 10:37 V18.4.45-2