Annons
Annons
Annons
Annons
© kitron Elektronikproduktion | 20 april 2018

Kitron startar året med ett stabilt första kvartal

Jämfört med 2017 års första kvartal kan Kitron vara väldigt nöjd med det nuvarande årets första kvartal. Rapporten visar bara positiva siffror.

Kontraktstillverkaren har ett bra första kvartal bakom sig. Rörelseresultatet ökade med 7,9 miljoner norska kronor och omsättningen ökade med 66 miljoner norska kronor jämfört med det första kvartalet 2017. – Vi ser ökad efterfrågan i alla regioner och de flesta marknadssektorerna. Solid tillväxt och förbättrad lönsamhet under första kvartalet tyder på att vi håller stadig kurs mot våra framtidsutsikter för 2018 och våra strategiska ambitioner. Serviceförsäljningen uppgick under kvartalet till nästan 9 procent av rörelseresultatet. Under första kvartalet vann Kitron mer än 30 nya program till ett värde av mer än 230 miljoner kronor i årliga intäkter, jämfört med 75 miljoner under samma kvartal förra året. 70 procent av programmen kom från befintliga kunder, medan de övriga 30 procenten kom från nya kunder, säger Peter Nilsson, koncernchef för Kitron, i en kommentar till rapporten. Orderstocken ökade med 10 procent på jämförbar basis. Efter justeringar på grund av införandet av den nya redovisningsstandarden IFRS 15 uppgick orderstocken till 1.025 miljoner norska kronor. Rörelseresultatet (EBIT) var 39 miljoner norska kronor, jämfört med 31 miljoner förra året, en ökning med 26 procent. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 53 miljoner norska kronor, en ökning med 24 procent jämfört med föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 26 miljoner, en ökning från 22 miljoner. – Brist på elektroniska komponenter gjorde 2017 ett utmanande år för många företag inom kontraktstillverkning av elektronik. Dessa utmaningar har fortgått till 2018 och förväntas vara kvar hela året. Kitrons effektiva och systematiska tillvägagångssätt, i kombination med företagets partnerprogram, har inneburit att vi inte har haft allvarliga leveransproblem. Trots utmaningar i försörjningskedjan planerar Kitron att minska materialkostnaderna, liksom de senaste tre åren, säger Peter Nilsson. Första kvartalet 2018 i siffror (2017)
  • Omsättningen uppgick till 651,3 miljoner norska kronor (585,1)
  • EBIT uppgick till 38,8 miljoner norska kronor (30,8)
  • Orderstocken uppgick till 1’024,6 miljoner norska kronor (1’058,7)
  • Rörelsekapitalet netto uppgick till 525,8 miljoner norska kronor (553,5)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2