© edhar yralaits dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 april 2018

Ivisys AB förvärvar ICS Image Control Systems AB

Ivisys AB har ingått ett avtal om förvärv av ICS Image Control Systems med tillträde den 28 maj, villkorat bolagsstämmans beslut om apportemission.

ICS är ett bolag verksamt inom kvalitetskontroll inom vision och levererar till kunder i Europa och USA. Förvärvet av ICS stärker Ivisys produktionskapacitet, ger dem större kundbas och en omsättning med kraftig tillväxtpotential. – Ivisys och ICS är en fantastisk kombination, då ICS bidrar med precis det som Ivisys behöver just nu, nämligen produktionserfarenhet inom visionsinstallationer, där bolaget över de senaste 8 åren har installerat närmare 200 visionssystem. Ivisys ger ICS verksamhet möjlighet att växa snabbare och säkrare med den finansiella bas som Ivisys har fått från sina investerare. Båda bolagen kompletterar varandra med unika produktportföljer, kraftfulla kundbaser, och värdefull offertstock, säger Jakob Kesje, vd för Ivisys, i ett pressmeddelande. Köpeskillingen består dels av nyemitterade aktier och en kontant köpeskilling. Räknat på börskursen vid handeln den 20 april 2018 uppgick det totala värdet till 7,12 miljoner kronor. ICS kommer integreras med IVISYS ApS som systerbolag, och kommer inom kort marknadsföra sig under gemensamt namn. – Förvärvet kommer ge ett stöd för en kraftig ökning av ICS:s produkter och försäljning till ICS:s existerande kunder. Magnus och jag ser mycket fram emot att tillsammans med alla inom företagen att förverkliga det stora marknadspotential som själva har set på vår offertstock och kundförfrågningar, säger Mikael Sjöholm, vd för ICS Image Control Systems AB, i ett pressmeddelande. För att genomföra förvärvet behöver Ivisys göra en riktad apportemission, och bemyndigande till denna kommer styrelsen att söka vid årsstämman 28 maj 2018.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1