© jakub krechowicz dreamstime.com Analys | 23 april 2018

Innovativa och stimulerande företag är mer lönsamma

Företag som ökar sin tekniska kompetens och stimulerar innovation är mer lönsamma än de som inte gör det, visar vårens Innovations- och konjunkturrapport från Sveriges Ingenjörer.

Sju av tio företag med unika produkter och tjänster har också god lönsamhet. Att vara först i världen med en produkt eller tjänst ökar vinsten, enligt rapporten. Andelen lönsamma företag med världsunika produkter eller tjänster är nära 70 procent, medan motsvarande andel av företag som inte är först i världen är drygt 50 procent. Av de företag som fick fram världsunika innovationer hade 60 procent någon form av incitamentssystem för sina anställda. Motsvarande siffra för företag utan incitament, men som ändå lyckats vara först i världen, var 38 procent. Ett av företagens största hinder för deras utveckling är bristen på kompetens. Bristföretagen är också mindre bra på att använda sig av höjda löner för att locka till sig anställda med rätt kompetens, i stället får de anställda jobba mer. – Det finns väldigt lite teknisk vidareutbildning för ingenjörer, säger Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörers förhandlingschef, i ett pressmeddelande. – Företagen har oftast noggranna serviceplaner för maskinerna. Men inte för ingenjörerna. Det måste vi komma ti
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2