Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HMS Networks Elektronikproduktion | 25 april 2018

Rekordomsättning för HMS Industrial Networks

HMS Industrial Networks AB inledde året starkt med god tillväxt och lönsamhet, något som har lett till en ny rekordomsättning under det första kvartalet.

Företaget har en fortsatt god tillväxt i Asien och under början av året etablerades ett nytt kontor i Singapore för att stärka företagets position i Sydostasien. Även i Europa ser företaget en stabil tillväxt och god efterfrågan, men i Nordamerika fortsätter den avvaktande marknadssituationen, enligt HMS Networks vd, Staffan Dahlström. – Vi ser en något förbättrad bruttomarginal, som främst består av en fördelaktig produktmix och vissa skalfördelar under kvartalet. Under de senaste 12 månaderna har antalet medarbetare ökat med cirka 50 personer för att stärka viktiga funktioner. Vi ser att denna investering har gett positiva resultat enligt förväntan och vi når trots ökade kostnader 63 miljoner kronor i rörelseresultat i kvartalet, motsvarande 20 procent rörelsemarginal, säger han i en kommentar till rapporten. En expansion vid produktionsenheten i Halmstad har inletts för att möta framtida förväntade volymökningar, och de fortsatt långa leveranstiderna på elektronikkomponenter gör att företaget fortsätter att öka sitt komponentlager. – Vi arbetar vidare med fokus på våra långsiktiga tillväxtmål utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”, säger Staffan Dahlström. Första kvartalet 2018 i siffror (2017)
  • Omsättningen uppgick till 320 miljoner kronor (279)
  • Rörelseresultatet uppgick till 63 miljoner kronor (57)
  • Orderingången uppgick till 350 miljoner kronor (299)
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2