Annons
Annons
Annons
Annons
© Note Elektronikproduktion | 26 april 2018

Note tappar resultatet

Kontraktstillverkaren redovisar ett resultat efter skatt på 12,3 miljoner kronor för det första kvartalet; en halvering från fjolårets första kvartal på 29,9 miljoner kronor. Men bolaget ser en ökad försäljning.

Försäljningen under det första kvartalet 2018 ökade dock med 11 procent till 308,0 miljoner kronor, jämfört med 277,1 miljoner kronor för samma period i fjol. Rörelseresultatet uppgick till 16,8 miljoner kronor, en minskning från 30,4 miljoner kronor under jämförelseperioden. I fjolårets resultat ingick en positiv engångspost på 15,7 miljoner kronor, så om vi justerar efter detta förbättrades rörelseresultatet till 16,8 (14,7) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster uppgick till 15,0 miljoner kronor, jämfört med 29,1 miljoner kronor. – Note noterade fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet under första kvartalet jämfört med förra året. Intresset för vårt kunderbjudande är stort och vi vinner ytterligare förtroenden, såväl genom utökade samarbeten i vår redan starka kundbas som från nya kunder. Under första kvartalet ökade försäljningen med 11% till 308 miljoner kronor. Våra orderböcker fortsatte att växa, vilket ger stöd åt en positiv utveckling i närtid, kommenterar vd och koncernchef, Per Ovrén, kvartalet. – Ökad försäljning, särskilt i Västeuropa, bidrog till en stark utveckling av första kvartalets rörelseresultat till 16,8 miljoner kronor. Rensat från fjolårets positiva engångsposter, innebar det en resultatförbättring med 15 procent och en förstärkning av rörelsemarginalen med 0,2 procentenheter till 5,5 procent, tillägger Per Ovrén.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1