© Beijer Electronics Group Elektronikproduktion | 27 april 2018

Beijer Electronics Group visar upp ett kvartal med allt på plus

”Den fina utvecklingen för Beijer Electronics Group under det första kvartalet bekräftar våra tidigare bedömningar att den lagda strategin fungerar och att vi har goda förutsättningar att nå våra långsiktiga mål,” säger vd Per Samuelsson.

Och tittar vi på siffrorna så blir det rätt klart att strategin bär frukt. Beijer Electronics visar upp ett kvartal med enbart plus. Orderingången klättrade hela 25 procent under det första kvartalet till 398 miljoner kronor, jämför med 318 miljoner kronor för jämförelseperioden. Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 337 miljoner kronor, upp från 290 miljoner kronor under samma kvartal i fjol. Rörelseresultatet steg till 18,1 miljoner kronor, en rejäl klättring från 2,5 miljoner kronor under första kvartalet 2017. Resultatet efter skatt landade till slut på 9,6 miljoner kronor, en klar förbättring från -3,8 miljoner kronor under jämförelse perioden.. – Vi ser att den stora omställningen av koncernen och de betydande satsningar som genomförts de senaste åren successivt får effekt. Den nya kundorienterade organisationen, som genomgått en betydande kompetensväxling, har trimmats in och stödjer nu hela säljprocessen och den får allt fler nya produkter med högre marginal att sälja på en växande marknad, säger Per Samuelsson i ett pressmeddelande. Per Samuelsson påpekar dock att resultatnivån är fortfarande för låg men riktningen är rätt. – Vi är nöjda med det ekonomiska utfallet i kvartalet men samtidigt ödmjuka att inte dra för stora växlar från ett enskilt kvartal. Vi hade viss medvind av den svaga svenska kronan under perioden. Det kan växla snabbt liksom andra omvärldsfaktorer. Koncernen erhöll också en stor enskild order på 28 miljoner kronor vilket inte inträffar varje kvartal. Affärsenheten Westermo svarade för det stora utropstecknet med all-time-high beträffande orderingång, försäljning och resultat. Det är främst nätverksutrustning till tågsidan som ligger bakom framgångarna. Affärsenheten Beijer Electronics befäste den positiva trenden under det första kvartalet. Orderingången steg och försäljningen utvecklades gynnsamt samtidigt som resultatet visade en bra förbättring, om än från en låg nivå. Efter ett besvärligt fjolår kunde affärsenheten Korenix visa en tillväxt i såväl orderingång som försäljning under det första kvartalet. En förlust vändes till ett något positivt resultat.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2