Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 29 augusti 2000

Fingerprint Cards växer

Omsättningen uppgick till 1,0 mkr och resultatet blev 8,7 mkr meddelar Fingerprint Cards i sin halvårsrapport. Men soliditeten efter två emissioner uppgick till 97,6% och likviditeten låg den sista juni 2000 på 165,0 mkr. Företaget växer och personalen har utökats.

Företaget står rustat inför en marknadsutveckling som väntas bli stark. I USA, där digital signatur enligt lag nu likställs med underskrift på papper, har 14 miljarder kr anslagits till ett program som skall förse federala myndigheter med multifunktionella smarta kort. Varje kort skall bära kortinnehavarens biometriska identitet. Fingerprint för långt framskridna förhandlingar med amerikanska företag om implementering av sin teknik i sådana kort. Den tekniska utvecklingen drivs vidare planenligt. Så är en utvecklingsmiljö för framtagning av egna högpresterande mikroprocessorer nu på plats i företagets laboratorium. Där testas också hårda skyddsytor för sensorer i samarbete med extern expertis från bl a Chalmers och Tekniska Universitetet i Delft. Vidare fortsätter förfiningen av en tidigare förberedd linjesensor. Företaget håller också på att utveckla en identifieringsalgoritm, som kan hantera ett stort antal individer.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2