Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© electrolux Elektronikproduktion | 02 maj 2018

Omstrukturering drar ner Electrolux vinst

Under det första kvartalet 2018 gick vitvarukoncernen sämre än samma period 2017, där en anledning är omstruktureringskostnader.

– Vår väg mot lönsam tillväxt fortsatte under det första kvartalet och vi uppnådde en försäljningstillväxt på 3,3%, varav den organiska tillväxten svarade för 1,8%. Under kvartalet påbörjades konsolideringen av vår tillverkning i Nordamerika med omstruktureringskostnader som följd. Exklusive dessa kostnader var rörelseresultatet i linje med föregående års, säger Jonas Samuelson, vd och koncernchef för Electrolux, i en kommentar till rapporten. Han är särskilt nöjd med att koncernens arbete med produktportföljshantering och kostnadseffektiviseringar har kompenserat för de högre råmaterialkostnader och negativa valutaeffekter som koncernen har upplevt. Resultatutvecklingen för koncernens verksamheter i EMEA, Asien/Stillahavsområdet och Hemmiljö och småapparater var fortsatt positiv och Professionella Produkter visade en god utveckling. Verksamheten i Nordamerika påverkades negativt av betydligt lägre försäljningsvolymer av luftkonditioneringsprodukter och av fortsatt lägre volymer under återförsäljares egna varumärken. De prishöjningar som tidigare aviserats i Nordamerika implementerades successivt under kvartalet och kommer enligt Jonas Samuelson att börja ge effekt under andra kvartalet. Kostnaderna för råmaterial ökade ytterligare under kvartalet, delvis som en effekt av de ståltullar som aviserats i USA, men också på grund av att kostnader för andra metaller, plast och logistik ökade – Vår bedömning är nu att kostnaderna för råmaterial, jämfört med föregående år, ökar med 1,6-1,8 miljarder kronor för helåret 2018. Vi behöver därför fortsätta att vidta kostnadseffektiviseringsåtgärder och ytterligare förbättra priserna på flera viktiga marknader. Efterfrågan på vitvaror visade en god utveckling på flertalet av våra marknader under kvartalet och vi förväntar oss att detta fortsätter och behåller därför våra tidigare marknadsutsikter för 2018, kommenterar Jonas Samuelson. Under de kommande åren ska Electrolux öka satsningarna på nya produktinnovationer och automation, och under det första kvartalet 2018 lanserade koncernen sin första uppkopplade ugn med en integrerad kamera samt lanserade sin robotdammsugare för konsumenter på den amerikanska marknaden. Under kvartalet förvärvades Schneidereit, en leverantör av uthyrningslösningar för professionell tvätt i Tyskland, för att utveckla erbjudandet inom professionell tvätt. Genom ett joint venture introducerades även under kvartalet nya premiumprodukter under varumärket AEG på den kinesiska marknaden. Första kvartalet 2018 i siffror (2017)
  • Nettoomsättningen uppgick till 27’906 miljoner kronor (28’201)
  • Rörelseresultatet uppgick till 764 miljoner kronor (1’442)
  • Operativt kassaflöde uppgick till -2’700 miljoner kronor (-1’000)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-04-08 10:37 V18.4.45-2