Annons
Annons
Annons
Annons
© aspocomp Elektronikproduktion | 02 maj 2018

Positivt första kvartal för Aspocomp 2018

Nettoomsättningen ökade med 4 procent och kostnadsnedskärningar verkade positivt för den finska mönsterkortstillverkaren.

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 6,1 miljoner euro*, en ökning på 4 procent från 2017 års 5,9 miljoner. Tillväxten i nettoomsättningen hade varit högre om det inte vore för att den nya IFRS-standarden antogs i början av året. Exklusive effekterna av standarden skulle nettoomsättningen ha varit 11 procent högre än 2017. Aspocomps fem största kunder svarade för 45 procent av omsättningen (51 procent). Geografiskt sett genererades 96 procent av nettoomsättningen i Europa (98), 2 procent i Asien (1) och 2 procent i Nordamerika (1). – Kundbehovet förbättrades väsentligt mot slutet av första kvartalet och orderstocken ökade till 3,0 miljoner euro. En hämtning ses på ett brett spektrum av områden, särskilt i nästa generations telekommunikationsnät och bilindustrin. Flera teknikföretag och operatörer har meddelat tidiga planer för 5G-teknikutplacering. Utvecklings-, test- och installationsfasen för ny teknik förväntas ge en stor efterfrågan de närmaste månaderna och åren. I bilindustrin stöder det pågående genombrottet inom elektronik också ökad efterfrågan, kommenterar vd:n Mikko Montonen rapporten. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 0,3 miljoner euro (0,2), där tillväxten i nettoomsättning och högre utnyttjande av fabrikerna ledde till ökningen, samt de kostnadsbesparingar som uppnåddes av operativa utvecklingsprogram. – Investeringarna steg till 1,4 miljoner euro, främst på grund av förvärvet av Aspocomps produktionsanläggning i Uleåborg och lanseringen av investeringsprogrammet som meddelades i december 2017. Förvärvet av PCB-fabriken i Uleåborg och framtida investeringar för att förbättra den tekniska förmågan och kapaciteten kommer att öka konkurrenskraft och stärka bolagets ställning som partner till världens ledande teknikföretag, säger Mikko Montonen. Första kvartalet 2018 i siffror (2017)*
  • Nettoomsättningen uppgick till 6,1 miljoner euro (5,9)
  • EBITDA uppgick till 0,6 miljoner euro (0,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 miljoner euro (0,2)
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 0,3 miljoner euro (0,7)
* 1 euro = 10,51 kronor vid textens publikation
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2