Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fingerprintcards Elektronikproduktion | 03 maj 2018

Intäkterna ned med 58 procent för Fingerprint Cards

Första kvartalet 2018 för Fingerprint Cards visar inte på några bra siffror. Intäkterna minskade med 58 procent jämfört med förra året, och omstruktureringskostnader drog ned resultatet.

Under kvartalet har Fingerprint Cards lagt en stor del av sitt fokus på implementeringen av sitt kostnadsbesparingsprogram, enligt vd:n Christian Fredrikson. Företaget har ett besparingsmål om 360 miljoner kronor och har vidtagit åtgärder för att nå det målet. Den totala omstruktureringskostnaden om 40,2 miljoner kronor har belastat resultatet i det första kvartalet, men programmet är beräknat att ha fullt genomslag på kassaflödet med start under det tredje kvartalet i år. Att fingeravtryckssensorer blir mindre och billigare har haft en negativ inverkan på det genomsnittliga försäljningspriset för Fingerprints produkter, och är den största faktorn för företagets omsättningsminskning. Christian Fredrikson och Fingerprint spår att värdet på marknaden för kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones kommer att fortsätta minska under 2018. För att konkurrera med det sjunkande försäljningspriset arbetar Fingerprint för närvarande med ett utvecklingsprojekt som har som mål att lansera en fingeravtryckssensor med lägre produktionskostnad, men med fortsatt hög biometrisk prestanda. Företaget förväntar sig att kunna presentera sensorn på marknaden under det andra halvåret i år. Utöver utvecklingsprojektet investerar Fingerprint även i framväxande biometrimarknader. Det handlar både om nya tillämpningar för företagets befintliga teknologi, och om att utveckla lösningar baserade på nya biometriska modaliteter, till exempel iris- och ansiktsigenkänning. Ett av målen för 2018 är att cirka 10 procent av omsättningen ska komma från nya områden utanför kapacitiva sensorer för smartphones. – Marknadsförutsättningarna är utmanande men vi förväntar oss att läget stabiliserar sig något med sekventiell tillväxt i det andra kvartalet, som historiskt sett varit säsongsmässigt starkare än det första. Vi förväntar oss också att kassaflödet från den löpande verksamheten sekventiellt förbättras under det andra kvartalet och vara positivt, på grund av en skatteåterbäring och bättre rörelseresultat, säger Christian Fredrikson i en kommentar till rapporten. Första kvartalet 2018 i siffror (2017)
  • Intäkterna uppgick till 289,7 miljoner kronor (685,9)
  • Rörelseresultatet uppgick till -174,9 miljoner kronor (70,8)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -203,8 miljoner kronor (-324,1)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1