Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ESA P Carril Elektronikproduktion | 07 maj 2018

Satellitprojekt om positionering för autonoma transporter

Forskningsinstitutet Rise ska koordinera projektet ProPart för utveckling av noggrann och robust positionering för automatiserade transporter.

ProPart är ett forskningsprojekt finansierat av European Global Navigation Satellite System Agency (GSA) och fokuserar på automatiserade fordon och avancerade körstödssystem, skriver Rise i ett pressmeddelande. Projektet ska utveckla och förbättra en RTK-mjukvara (Real Time Kinematic) genom att dels utnyttja nya fördelar och funktioner hos Galileos signaler, och dels genom att kombinera detta med andra positionerings- och sensorteknologier. RTK gör positionering på centimeternivå möjligt genom att utnyttja korrektionsdata från referensstationer. Automatiserade fordon och avancerade körstödssystem väntas bidra till att uppfylla Nollvisionen, det vill säga att inga människor i framtiden skall dödas eller skadas i trafikolyckor. Prognoser visar också på att dessa teknologier kommer att bidra till minskad trafiktäthet genom att både möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av väginfrastrukturen och skapandet av nya affärsmodeller för mobilitet. Noggrann och robust positionering är en viktig teknologi för både avancerade körstödssystem och uppkopplade automatiserade fordon. – I dag används flera olika sensortyper i automatiserade fordon, till exempel kameror, laserscanners, ultraljudssensorer, radarsensorer med mera. De uppkopplade automatiserade fordon som är under utveckling utnyttjar samverkan mellan flera sensorlösningar för att bestämma fordonets absoluta position på vägen och relativt möjliga hinder. Ingen enskild sensorlösning kan lösa detta i alla situationer och när man kombinerar flera olika teknologier är det viktigt att förstå mätosäkerheten i tillgänglig sensorinformation, säger Stefan Nord, senior projektledare vid Rise, i ett pressmeddelande. ProPart består av sju partners från fyra EU-länder: Sverige, Tyskland, Spanien och Ungern. Projektet startade i december 2017 hos European GNSS Agency i Prag. Projektets totala budget är 35 miljoner kronor och pågår från den 1 december 2017 fram till den 30 november 2019. ProPart-konsortiet består av Rise, AstaZero, Scania, Waysure, Fraunhofer IIS, Ceit-IK4, Baselabs och Commsignia.
Annons
Annons
2021-09-20 15:21 V18.22.20-1