Annons
Annons
Annons
Annons
© ChromoGenics Elektronikproduktion | 08 maj 2018

Intresset växer för Uppsalabaserade ChromoGenics

Under det första kvartalet 2018 ökade omsättningen för ChromoGenics och företaget tog in cirka 25 miljoner kronor i en företrädesemission.

ChromoGenics utvecklar och tillverkare dynamiska glas som reglerar ljus- och värmeinsläpp. Företaget är baserat i Uppsala och under det första kvartalet slutfakturerades leveranser av dynamiska glas tillAtrium Ljungbergs projekt i Gränbystaden i Uppsala. Produktionskostnaderna under kvartalet har varit fortsatt höga då produktionsutbytet inte har optimerats fullt ut, samt att omförhandlade leverantörsavtal inte beräknas ge effekt förrän under andra kvartalet 2018. Glaset ConverLight är i drift i referensprojekt i nyproducerade och befintliga kommersiella byggnader samt i samhällsfastigheter såsom bibliotek och skolor. Företaget menar att intresset från just samhällsfastigheter har ökat markant. Försäljningskostnaderna ökade under kvartalet till 4,3 miljoner kronor (2,0), något som främst beror på uppbyggnad av en försäljnings- och marknadsenhet samt ökade aktiviteter såsom mässor och annonser. Även utvecklingskostnaderna ökade under kvartalet, till 3,4 miljoner kronor (2,9). Antalet anställda ökade till 18 (12). Första kvartalet 2018 i siffror (2017)
  • Nettoomsättningen uppgick till 1,9 miljoner kronor (1,0)
  • Periodens resultat uppgick till -21,3 miljoner kronor (-13,3)
  • Likvida medel vi periodens slut uppgick till 48,3 miljoner kronor (82,5)
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1