Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© gould Elektronikproduktion | 08 maj 2018

System spårar metaller för en hållbar framtid

Gruvbranschen och forskningsinstitutet Rise ska tillsammans undersöka och utveckla hur digitala lösningar skulle kunna användas för att spåra metallers ursprung.

– Genom spårbarhet kan gruvbolagen för första gången konkurrera med faktorer som hållbarhet. Det sätter press på den globala gruvindustrin. Samtidigt gynnas svensk gruvnäring, som redan arbetar aktivt för en hållbar utvinning, säger Frida Höjvall, projektledare på RISE, i ett pressmeddelande. Projektet, Traceability – for sustainable metals and minerals, startar i maj och kommer att utgå från koppar som första metall. Projektet finansieras av STRIM (Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri) som är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsning på strategiska innovationsområden (SIP). Utgångspunkten i projektet är att använda blockkedjeteknologi för att säkerställa att register för fakta och transaktioner inte manipuleras i värdekedjan. Då metaller kan återvinnas många gånger blir det svårt att spåra en produkts egentliga ursprung. Projektet ska titta närmare på det samt på hur konsumenter lättare ska kunna göra ett aktivt hållbarhetsavtal. – Det här är ett viktigt projekt som ligger helt i linje med SIP STRIMS vision att skapa en ännu mer hållbar gruvnäring genom innovation. Projektet bidrar till att svensk gruvindustrin blir en ännu större förebild för social, ekonomisk och miljömässigt hållbar gruvdrift, säger Anna Utsi programchef för SIP STRIM.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-04-08 10:37 V18.4.45-2