Annons
Annons
Annons
Annons
© roza dreamstime.com Elektronikproduktion | 08 maj 2018

Förändring kostar Rejlers AB under första kvartalet

Engångskostnader kopplade till strukturförändringar tynger Rejlers delårsrapport för det första kvartalet 2018.

Under kvartalet minskade nettoomsättningen med 4,1 procent till 603,2 miljoner kronor (629,6) för teknikkonsultföretaget, till följd av bland annat kalendereffekter. Det justerade EBITA-resultatet minskade till 20,7 miljoner kronor (33,0) och har påverkats negativt av kalendereffekt, färre konsulter och en fortsatt låg debiteringsgrad. Rejlers har under kvartalet påbörjat arbetet med att skapa ett mer effektivt och lönsamt företag, främst genom förändringar i den svenska och norska verksamheten. Totala kostnader för omstruktureringar uppgick till 13,4 miljoner kronor i första kvartalet och beräknas uppgå till 40 miljoner kronor i andra kvartalet. Kostnaderna består huvudsakligen av reservationer för fastighetskontrakt, nedläggning av förlustbringande verksamheter och avveckling av ett flertal chefsbefattningar. – För att nå vår fulla potential krävs förändring. Vi behöver bli mer effektiva internt och samtidigt mer specialiserade för att bättre kunna utmana och stödja våra kunder. Vi behöver revidera vår strategi och förstärka vårt varumärke. Det är ett spännande arbete som ligger framför oss som kommer att ske etappvis. Första etappen blir att öka den operationella effektiviteten, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef för Rejlers AB, i en kommentar. En ny organisationsmodell har införts i den svenska verksamheten, där organisationen ska fokusera mer på branschspecialisering än geografi. Den nya organisationen trädde i kraft 1 maj och består av fem divisioner; Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Första kvartalet 2018 i siffror (2017)
  • Nettoomsättningen uppgick till 603,2 miljoner kronor (629,6)
  • EBITA uppgick till 20,7 miljoner kronor (33,0)
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 5,1 miljoner kronor (29,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,7 miljoner kronor (-10,2)
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2