Annons
Annons
Annons
Annons
© Thinfilm Elektronikproduktion | 09 maj 2018

Stabilt kvartal för Thinfilm

Under årets första tre månader ökade företaget sina leveranser av EAS-taggar med 20 procent, och intresset för NFC mer än fördubblades.

Thin Film Electronics ASA:s intäkter och övrig inkomst uppgick under första kvartalet 2018 till 1,17 miljoner dollar (vid publiceringen av artikeln var 1 dollar = 8,83 kronor), vilket är mer än 6 procent högre än under samma period föregående år (1,12). Försäljningsintäkterna uppgick till 405’000 dollar under första kvartalet 2018, en minskning med 40 procent från 677’000 dollar under samma period 2017. Anledningen till den kraftiga minskningen beror på intäkter från ett Joint Development Agreement (JDA) i första kvartalet 2017 med ett globalt läkemedelsföretag. Försäljningsintäkterna från EAS (Electronic Article Surveillance) och NFC SpeedTap-produkter uppgick till 405’000 dollar under kvartalet, en ökningen med 35 procent från samma period 2017 (301’000). Under kvartalet skickades 6 miljoner EAS-taggar, att jämföra med 2017 års 5 miljoner skickade taggar. Leveranserna av SpeedTap-taggar mer än fördubblades. Företaget fick även sin första 7-siffriga NFC-order från en kund. Antalet heltidsanställda var vid kvartalets slut 157 stycken (152).
Annons
Annons
2022-01-20 15:01 V20.1.11-2