Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© adam121 dreamstime.com Elektronikproduktion |

Besviken koncernchef när Lagercrantz stänger året

Årets resultat nådde ett årshögsta om 358 miljoner kronor, men resultattillväxten hamnade på 2 procent vilket för vd:n och koncernchefen Jörgen Wigh var ”lite av en besvikelse”.

– Orsaken står primärt att finna i ett par större resultatenheter som inte levt upp till föregående års fina resultat. Det gäller i synnerhet den telekomrelaterade verksamheten inom division Mechatronics, säger Jörgen Wigh i en kommentar till rapporten. Under de tre sista månaderna av teknikkoncernen Lagercrantz räkenskapsår 2017/18 (januari-mars) förvärvades Tormek AB och Alf Bjurenwall AB, totalt med en årlig omsättning om cirka 120 miljoner kronor. Totalt under hela året genomfördes 6 förvärv med en sammanlag årlig försäljning om cirka 435 miljoner kronor. De förvärvade företagen står för mer än hälften av koncernens totala omsättning, och avsikten för framtiden är att öka det ytterligare. – Under året förvärvades bolag med egna produkter inom bl.a. säkerhetsförvaring, sprinklersystem, vattenreglering och slipsystem. Men koncernen har också ett antal ledande distributionsföretag med god lönsamhet. Förvärvet av elkomponentdistributören NST DK A/S i Danmark är ett gott exempel på det, säger Jörgen Wigh. För framtiden står tillväxt inom befintliga enheter högt upp på listan, och balansräkningen möjliggör fler förvärv. – Genom att fortsätta öka andelen egna produkter genom förvärv av marknadsledande nischade produktbolag finns dessutom goda chanser att fortsätta öka tillväxt och lönsamhet. Situationen ger mig sammantaget en stark tro på framtiden. Fjärde kvartalet 2017/18 i siffror (2016/17)
  • Nettoomsättningen uppgick till 954 miljoner kronor (833)
  • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 128 miljoner kronor (117)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 107 miljoner kronor (100)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 109 miljoner kronor (93)
Helåret 2017/18 i siffror (2016/17)
  • Nettoomsättningen uppgick till 3’410 miljoner kronor (3’096)
  • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 436 miljoner kronor (409)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 358 miljoner kronor (351)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 282 miljoner kronor (375)
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-2
Annons
Annons