© gorenje Elektronikproduktion | 11 maj 2018

Asiatisk hushållskoncern kan förvärva Gorenje Group

Electroluxkonkurrenten har valt ut den partner som de valt att gå vidare med i processen om att sälja mer än 50 procent av sitt bolag.

Under de första månaderna av 2018 har den slovenska vitvarutillverkaren Gorenje Group bjudit in och diskuterat med flera företag om att bli potentiella partners. Nu har bolaget kommit fram till att den kinesiska koncernen Hisense är det bästa alternativet. De 3 intresserade strategiska parterna lämnade in 3 bindande erbjudanden den 8 maj i år. Dagen efter meddelade Gorenje att två av dem hade blivit ombedda att förbättra sina erbjudanden. Gorenjes ledning granskade erbjudandena samt de förbättrades varianterna tillsammans med finansiella och juridiska rågivare samt viktiga aktieägare. Tre kriterier granskades; de strategiska elementen som låg till grund för Gorenjes inledande av den strategiska partnerskapsprocessen, genomförbarheten av transaktionen samt priset per aktie som erbjuds aktieägarna. Baserat på det har nu Gorenje gått vidare med Hisense, som erbjöd 12 euro per aktie med förbehåll för förvärvet av 50 procent + 1 andel av Gorenjes aktier i i förvärvsförfarandet. Den valda bjudaren har åtagit sig att inleda en överenskommelse inom 15 dagar och ett övertagningserbjudande i enlighet med de lagstadgade tidsfristerna.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1