Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© precise biometrics Komponenter | 15 maj 2018

Förlust för svenska Precise Biometrics första kvartal 2018

Under det första kvartalet utsågs en ny vd, ett utökat licensavtal tecknades och avyttringen av ett affärsområde genomfördes.

– Marknaden för fingeravtrycksteknik i mobiltelefoner fortsätter att förändras i snabb takt och vi fortsätter vår strategi att fokusera på fyra områden. Vi arbetar med kunder och lösningar för såväl optiska- och ultraljudssensorer i högprissegmentet som kapacitiva sensorer i lågprissegmentet som båda har tillväxtpotential. Att vår mjukvara finns med i den första telefonen med en ultraljudssensor under glas är ett bevis på vårt framgångsrika arbete inom nya sensortekniker. Inom biometriska kort fortsätter vi att stärka vår position genom nya samarbetsavtal och vi är med i flera spännande projekt inom nya applikationsområden, säger styrelseordförande Torgny Hellström i en kommentar till rapporten. Väsentliga händelser under kvartalet gångs inkluderar att Stefan K Persson utsågs till ny vd, en roll han tillträder senast 1 augusti i år. Väsentliga händelser inkluderar även att Precise BioMatch Embedded användes i det första pilotprojektet i USA med dual-interface biometriska betalkort, vilket utfördes av Visa och Mountain America Credit Union. Ett utökat licensavtal tecknades med Crossmatch, en leveranötr av biometriska identitetslösningar för myndigheter, företag och sjukvård samt så avyttrades affärsområdet Mobile Smart Card Solutions. – Vår vision om bekväm och säker autentisering av identitet, för alla, överallt, är mer aktuell idag än någonsin. Biometri kommer ersätta lösenord och andra autentiseringsformer för bilar, lås och wearables, områden där vi deltar i flera projekt och avser att driva och fortsätta vara en del av utvecklingen framöver. Bolaget har en god finansiell position och vi fortsätter satsningarna inom de fokusområden vi identifierat för att ytterligare stärka bolagets position. Sammantaget ser jag fortsatt positivt på bolagets framtidsutsikter, säger Torgny Hellström. Efter kvartalets slut lanserades Huawei Honor 10, där Precise BioMatch Mobile är implementerad med en Qualcomm ultraljudssensor under glas samt samarbetet med Kona-i fördjupades. Första kvartalet 2018 i siffror (2017)
  • Nettoomsättningen uppgick till 18,2 miljoner kronor (16,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 miljoner kronor (-2,7)
  • Periodens resultat uppgick till -2,4 miljoner kronor (-3,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 miljoner kronor (17,1)
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1