Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 maj 2018

Gapwaves tillförs 110 miljoner i företrädesemission

Nyemissionen av B-aktier för befintliga aktieägare har slutförts, och Gapwaves tillförs 110 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Med nyemissionen ökade antalet B-aktier med 6’470’588, från 17’928’511 till 24’399’099. Totalt tecknades omkring 102,3 miljoner kronor, motsvarande cirka 67,1 procent av företrädesemissionen. Omkring 82,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 54,4 procent av företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Omkring 19,5 miljoner, motsvarande cirka 12,8 procent av företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av den garanterade delen av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,7 miljoner tilldelades emissionsgaranter. – Jag vill tacka alla befintliga och nya aktieägare som har deltagit i emissionen och därigenom visat sitt stöd för Gapwaves verksamhet. Emissionen innebär ett betydande kapitaltillskott för Gapwaves och ger oss möjlighet att fortsatt utveckla Bolaget. Stärkta av framgångar i kundprojekt inom våra affärsområden Telekom och Automotive ser vi nu fram emot att arbeta med att ta våra antenner till nästa nivå och utveckla dessa för massproduktion men även att bredda vår kundportfölj inom respektive affärsområde, kommenterar vd Lars-Inge Sjöqvist i ett pressmeddelande.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1