Annons
Annons
Annons
Annons
© Clavister Elektronikproduktion | 16 maj 2018

Tillväxt och ökad orderingång för Clavisters första kvartal

2018 markerar det första året i Clavisters femåriga strategiska tillväxtplan och året har inletts med stabil tillväxt.

Sälj- och marknadsorganisationen har växt sig större under det första kvartalet för leverantören av system för virtuell säkerhet. Det har lett till ökade försäljningsvolymer och en särskilt kraftig ökad orderingång på den nordiska marknaden. – Vi har fått förnyat förtroende att leverera säkerhet och trafikstyrning till Sveriges alla SHL-arenor och inom kundgruppen Myndigheter och Skolor har en grupp svenska privatskolor valt Clavister som leverantör, för att bara nämna ett par exempel av många på kundengagemang under kvartalet, säger John Vestberg, vd och koncernchef, i en kommentar. – Särskilt glädjande är att Enterprise-segmentet, vilket utgör den viktiga basförsäljningen för bolaget, uppvisar en stabil försäljningstillväxt. Betydelsefullt är också att våra fokusmarknader, Norden, DACH (Tyskland, Österrike, Schweiz) samt Japan, samtliga går starkt framåt detta kvartal. Jag vill hävda att detta är en tydlig bekräftelse för att den ökade fokusering som bolaget gjort den senaste tiden är riktig och ger positiva effekter på både kort och lång sikt. Kvartalet har utöver sälj- och marknadsorganisationen medfört andra investeringar. Bland annat en expansion av utvecklingsavdelning. Kvartalet har också innehållet en del kostnader av engångskaraktär som påverkar rörelseresultatet negativt, kostnader som är en del av företagets strategiskt långsiktiga plan. Första kvartalet 2018 i siffror (2017)
  • Omsättningen uppgick till 22,8 miljoner kronor (20,6)
  • Bruttovinsten uppgick till 17,4 miljoner kronor (16,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till -27,0 miljoner kronor (-18,3)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2