Annons
Annons
Annons
Annons
© Pixabay Elektronikproduktion | 17 maj 2018

Sverige ska vara ledande inom artificiell intelligens

Regeringen i Sverige har beslutat om en nationell inriktning för AI, med målet att Sverige ska vara ledande i att ta vara på möjligheterna med artificiell intelligens för att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft.

– Regeringens mål är att Sverige ska vara ledande när det gäller att använda AI och nu pekar vi ut riktningen för det gemensamma arbete som behöver ske i Sverige för att dra nytta av tekniken för att bättre identifiera sjukdomar, minska vår energianvändning, effektivisera produktion och förkorta handläggningstider, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande. Regeringen menar att det finns stor potential för näringslivet och den offentliga sektorn att utveckla produkter och tjänster med hjälp av AI, samt att förbättra arbetsmiljöer genom att utesluta slitsamma eller farliga uppgifter. Syftet med AI-inriktningen är att peka ut några av de centrala förutsättningar som är viktigast för samhällets aktörer att hantera tillsammans, och enligt riktlinjerna behövs dessa områden arbetas med: Utbildning och forskning. En grundläggande förutsättning för att hela Sverige ska dra nytta av AI är att tillräckligt många personer har de kunskaper som krävs för att utveckla och använda AI. Integrera AI i såväl utbildningar som grundforskning. Innovation och användning. För företag i alla branscher finns möjlighet att utveckla sin konkurrenskraft med hjälp av AI. Pilotprojekt, testbäddar och miljöer för utveckling av AI-applikationer behövs i Sverige för att skynda på införandet av ny AI-teknik på ett etiskt, säkert och hållbart sätt. Ramverk och infrastruktur. Sverige behöver utveckla regler, standarder, normer och etiska principer i syfte att vägleda etisk och hållbar AI-användning.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2