Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© CybAero AB Elektronikproduktion | 17 maj 2018

CybAero slutar betala skatt och lön – konkursen hägrar

Handeln i drönarbolagets aktie har stoppats, vilket har lett till att bolaget nu ställer in betalningar med förhoppning om att stoppet ska hävas.

CybAero har träffat en finansieringslösning med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) i form av 13 konvertibellån på totalt 52,5 miljoner kronor. Nasdaq har tidigare meddelat att de haft för avsikt att återuppta handeln i bolagets aktier efter bolagsstämman den 26 april, om bolagsstämman beslutat i enlighet med finansieringslösningen. Finansieringslösningen beslutades vid den extra bolagsstämman 26 vilket CybAero meddelade. En förutsättning för finansieringslösningen är dock att handeln i bolagets aktier återupptas . CybAero anser att bolaget har uppfyllt alla Nasdaqs krav för att återuppta handeln i bolagets aktier. Nasdaq har dock inte återupptagit handeln. Som skäl för detta har börsen angivit att man utreder möjliga regelöverträdelser. CybAero har fått ta del av utredningen, som bolaget anser ”innehåller ett antal felaktiga uppgifter sannolikt grundat på missförstånd”. CybAero har skriftligen bemött det som framkommit i Nasdaqs utredning. CybAero behöver få förfoganderätt till de miljoner som sitter på bolagets spärrade bankkontot, bland annat för att kunna betala skatt och lön till de anställda. Eftersom handeln i bolagets aktier inte återupptagits, och finansieringslösningen därmed inte går igenom, har CybAero blivit tvungen att ställa in betalningarna. CybAero har begärt att börsen omprövar sitt beslut och bolagets förhoppning är att handeln återupptas så att bolaget kan drivas vidare. Om inte handeln återupptas faller dock hela finansieringslösningen och CybAero kommer tvingas att ansöka om konkurs.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-04-08 10:37 V18.4.45-1