Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 09 oktober 2002

Sectra stämmer CNS

Medicinteknik- och kommunikationsföretaget Sectra har stämt CNS Systems AB i Linköping på 7,8 Mkr. Härutöver har Sectra krävt att återfå utlånad utrusning som den forna samarbetspartnern har vägrat lämna tillbaka.

De två företagen inledde för några år sedan ett samarbete kring utveckling av helt ny teknik för kommunikation, övervakning och navigation inom flyget. I samarbetet har också Luftfartsverket i Norrköping deltagit. Samarbetet har omfattat utveckling av radioteknik till de nya kommunikationssystem som möjliggör en ökning av trafikkapaciteten i luftrummet och en högre flygsäkerhet. Som en del i detta projekt har Sectra tagit fram ett antal transpondrar för användning på marken och i flygplan. Utvecklingen baseras på Sectras mer än 15-åriga erfarenhet från verksamhet inom radio- och datakommunikation. CNS har vägrat att betala cirka 8 Mkr eller motsvarande en tredjedel av beställningarnas totala värde, trots att slutleverans genomfördes i början av året. CNS bedöms härefter ha godkänt leveranserna. - Som många utvecklingsprojekt har också detta erhållit tilläggsbeställningar och reviderad tidplan. Vi har slutfört alla leveranspunkter i beställningsavtalen och även överenskommit om kompensation för ändrad tidplan., säger Sectras vd Jan-Olof Brüer. Denna situation att en partner vägrar betala har aldrig tidigare inträffat under Sectras 24-åriga affärsutveckling. Orsaken till oviljan eller oförmågan att betala är svår att förstå. Frågan kommer att avgöras i Linköpings Tingsrätt.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-07-22 14:06 V18.7.4-2