Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sensys gatso Elektronikproduktion | 17 maj 2018

Domstolsbeslut drabbade Sensys Gatsos första kvartal

Trafiksäkerhetsföretaget har känt av en negativ påverkan i USA efter ett domstolsbeslut som fattades i maj 2017, men trots det slutade Sensys Gatsos första kvartal 2018 något bättre än förväntat.

Det finansiella året 2017 avslutades med en orderingång på cirka 350 miljoner kronor för Sensys Gatso. Företagets förväntningar på början av 2018 var dock relativt låga baserat på den lägre orderingången som företaget sett under tredje och fjärde kvartalet 2017. Försäljningen under första kvartalet 2018 hamnade dock på 72 miljoner kronor, vilket var i linje med försäljningen under samma period 2017. Omsättningen består främst av tilläggsorders från existerande kunder samt service och underhåll till dem. – Vår verksamhet i USA har sedan maj 2017 påverkats negativt av domstolsbeslutet som togs i Iowa. Efter kvartalets utgång har högsta domstolen i Iowa återkallat detta beslut och tillåter nu återigen städerna själva att fatta beslut kring automatisk hastighetsövervakning. Vi förväntar oss kunna återaktivera våra system och därmed återgå till normal operatörsverksamhet i början av juni, vilket torde visa sig i en förbättrad omsättning under andra halvan av året, säger Ivo Mönnink, vd för Sensys Gatso Group, i en kommentar till rapporten. Den totala orderingången för kvartalet uppgick till 53 miljoner kronor. Utöver det har företaget även fått tilldelningsbeslut från Finland och Mellanöstern på två upphandlingar, till ett potentiellt ytterligare ordervärde om totalt 122 miljoner kronor. Företagets kostnader har minskat under kvartalet och uppgick till 40 miljoner kronor, att jämföra med 42 miljoner kronor under samma period 2017. Kostnaderna var i linje med de totala kostnaderna för helåret 2017, justerat för engångseffekten av den reservation som gjordes under 2017 till ett värde av cirka 10 miljoner kronor, hänförlig till en kundförlust i Mellanöstern. Första kvartalet 2018 i siffror (2017)
  • Nettoomsättningen uppgick till 71,7 miljoner kronor (70,7)
  • Orderingången uppgick till 52,8 miljoner kronor (68,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till -14,9 miljoner kronor (-17,3)
  • EBITDA uppgick till -6,0 miljoner kronor (-7,6)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-04-08 10:37 V18.4.45-1