Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© robyn mackenzie dreamstime.com_pie Elektronikproduktion | 22 maj 2018

Tredubblad orderingång för Obducats första kvartal 2018

Förra året lämnade efter sig tråkiga siffror för leverantören av litografilösningar, men det första kvartalet i år visar att de siffrorna är på väg att vända.

– Vi ser en ökad aktivitetsnivå inom samtliga applikationsområden vilket är en direkt konsekvens av den utökade säljorganisationen och vi förväntar oss att se effekten av detta under 2018 genom en ökande orderingång, säger Patrik Lundström, vd för Obducat AB, i en kommentar till rapporten. Vid utgången av det gångna kvartalet uppgick orderstocken till 34,9 miljoner kronor (26,7) och efter perioden har bolaget fått ytterligare order till ett värde om cirka 10,5 miljoner kronor. – Orderingången för 2017 blev inte vad vi förväntat oss men sista kvartalet indikerade en återhämtning som hållit i sig under inledningen av 2018. Med en orderingång om drygt 23 miljoner kronor och en orderstock som uppgår till cirka 46 miljoner kronor, vid tidpunkten för avlämnandet av denna delårsrapport, föreligger förutsättningarna att nå ett väsentligt förbättrat utfall för 2018 jämfört med 2017, säger Patrik Lundström. För framtiden fokuserar bolaget sitt utvecklingsarbete på en produktplattform för de integrerade litografisystemen, och räknar med en marknadslansering under 2018. Vidare arbetar Obducat med att genomföra de projekt som pågår i bolaget, projekt som syftar till att kostnadseffektivisera tillverkningen av bolagets produkter. – Väl medvetna om den komplexa situation som råder, både marknadsmässigt såväl tekniskt i vår industri, är vår syn på marknadsutvecklingen fortsatt positiv och vi har en stark tilltro till Obducats möjligheter att ta tillvara på den marknadsmöjligheten. Första kvartalet 2018 i siffror (2017)
  • Intäkterna uppgick till 7,5 miljoner kronor (3,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till -9,3 miljoner kronor (-13,0)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -6,2 miljoner kronor (-10,1)
  • Orderingången uppgick till 12,9 miljoner kronor (2,9)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1