Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© begemot 30 dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 maj 2018

Sivers IMA rapporterar fördubblade intäkter för 2018

Under det första kvartalet 2018 ökade Sivers IMA:s intäkter med 144 procent och nettoomsättningen ökade med 117 procent.

Den stora ökningen i intäkter och nettoomsättning beror till stor del på att CST Global inte ingick i koncernen under det första kvartalet 2017. Samma sak kan sägas om den betydligt större förlusten under årets första kvartal. Sivers IMA AB:s resultat påverkades även negativt av att radarorder inte har levererats enligt normalt mönster under kvartalet, vilket har berott på förändringar i kundernas orderläggning efter att Sivers beslutat om att sluta producera och sälja äldre radarprodukter. Inom fiber till hemmet (FTTH) har koncernen nya produkter på väg till marknaden, bland annat 1270 och 1490 nm GPON laserchip. Inom Wirelss har Sivers under ett antal år arbetat med att utveckla nya infrastrukturprodukter för tillväxtområden med förväntat höga volymer inom Fixed Wireless Access (FWA) och 5G. Koncernen har för avsikt att starta volymproduktion av WiGig chip i slutet av 2018. Sivers interna produktion av äldre radar- och VCO-produkter i Kista kommer att avslutas, och slutleveranserna av de produkterna kommer att utföras under 2018 och tidigt 2019. – Denna förändring ger möjlighet till ökat fokus på WiGig och 5G framöver. Dessa nya produkter är i ett tidigt skede i sina livscykler och har inte börjat generera större intäkter ännu. Vi ser dock en tydlig uppsida inom dessa områden så snart vi startar serieproduktion, säger Anders Storm, vd för Sivers IMA Holding AB, i en kommentar till rapporten. – Vi ser nu med tillförsikt fram emot att under resten av året fortsätta skörda frukterna av alla de kundmöten vi haft på de stora mässor vi deltagit i under första kvartalet 2018. Detta ger goda förutsättningar för ett fortsatt spännande år. Första kvartalet 2018 i siffror (2017)
  • Nettoomsättningen uppgick till 13,1 miljoner kronor (6,0)
  • Rörelsens intäkter uppgick till 25,2 miljoner kronor (10,3)
  • Periodens resultat uppgick till -24,8 miljoner kronor (-7,1)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2