© Piksel Dreamstime.com Elektronikproduktion | 24 maj 2018

Rejlers avyttrar sin norska telekomverksamhet

Rejlers Norge avyttrar dotterbolaget Rejlers Telecom AS till OneCo för 12,3 miljoner norska kronor (13,3 miljoner svenska kronor).

Anledningen till avyttringen är att Rejlers telekomverksamhet i Norge inte längre passar in i kärnverksamheten och inte tillhör framtidsstrategin, skriver koncernen i ett pressmeddelande. – Telekomverksamheten i Norge bygger på en annan affärsmodell än kärnan i Rejlers och är inte lik vår övriga telekomverksamhet. Vår kärna är ledande IT- och teknikkonsulttjänster i Sverige, Norge och Finland och det är där vi ska satsa våra resurser framgent, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers, i ett pressmeddelande. Försäljningslikviden uppgår till 12,3 miljoner norska kronor exklusive försäljningskostnader och genererar preliminärt en försäljningsvinst på cirka 4 miljoner norska kronor (4,3 miljoner svenska kronor). Rejlers Telecom AS har 90 medarbetare och en omsättning på cirka 120 miljoner norska kronor per år (129,5 miljoner svenska kronor). – Inom OneCo har Rejlers telekomverksamhet bättre förutsättningar att utvecklas. Rejlers Telecom AS har en annan affärsmodell och få synergier med de övriga affärsområden vi har i Rejlers Norge. Vi tror därför att Rejlers Telecom passar väldigt bra in i OneCo, där telekom är en del av koncernens kärnverksamhet. Det kommer att gynna alla medarbetare och kunder eftersom de nya ägarna kommer att kunna tillföra betydande marknadssynergier som ytterligare bidrar till fortsatt utveckling, säger Thomas Pettersen, vd Rejlers Norge, i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1