Annons
Annons
Annons
Annons
© hansamatrix Elektronikproduktion | 24 maj 2018

Rekordhög omsättning för HansaMatrix första kvartal

Den lettiska EMS-gruppen AS HansaMatrix nettoomsättning uppgick till 5,90 miljoner euro (60,53 miljoner kronor) under det första kvartalet 2018.

Det första kvartalet 2018 bjöd på en rekordhög omsättningen på 5,90 miljoner euro (drygt 60,5 miljoner kronor) för HansaMatrix, en ökning med 31 procent jämfört med samma period 2017. Försäljningsresultatet för första kvartalet 2018 visade en ökning med 15 procent jämfört med föregående kvartal, det fjärde kvartalet 2017. År 2018 rapporterade bolaget ett starkt kvartalsvis EBITDA-resultat på 1,1 miljoner euro (10,78 miljoner kronor) och kvartalsresultatet för nettoresultatet på 502 tusen euro (5,15 miljoner kronor). Det redovisade EBITDA-resultatet uppvisade en ökning med 8 procent jämfört med första kvartalet 2017. Kvartalsresultatet för 2018 visar en ökning med 22 procent jämfört med första kvartalet 2017. De rapporterade starka finansiella resultaten och goda marginalerna kan i stor utsträckning förklaras av den ökade marknadsefterfrågan på datanätverk med högre marginal och industriella segmentprodukter som har tillverkats och sålts under första kvartalet 2018, samt ökat utnyttjande av nyinvesterad ökad produktionskapacitet. Den största marknadsregionen för HansaMatrix under det första kvartalet fortsatte att vara de baltiska kunderna med 41 procent. Norden och EU utgjorde 32 respektive 26 procent av den totala försäljningen.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1