Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© European Union Elektronikproduktion | 24 maj 2018

EU häver USA:s sanktioner mot Iran - företag kan andas ut

De sanktioner som president Donal Trump beslutat kring efter att USA:s dragit sig ur Iranavtalet kommer inte att gälla för EU. Det ska EU-kommissionen se till.

Den 8 maj beslutade Donald Trump att USA skulle dra sig ur Iranavtalet och återinföra de sanktioner som tidigare hade gällt i Iran men hävts permanent eller tillfälligt till följd av avtalet. Några av de återinförda sanktionerna träder i kraft efter 90 dagar, den 6 augusti, och andra efter 180 dagar, den 4 november. Nu har EU:s stats- och regeringschefer ställt sig bakom kommissionsordförande Jean-Claude Junckers och utrikesrepresentanten Federica Mogherinis förslag om att skydda intressena för de europeiska företag som har investeringar i Iran. Uppbackningen kom vid ett informellt toppmöte i Sofia. – I Sofia såg vi ett prov på europeisk enighet. Så länge som iranierna håller sina utfästelser kommer naturligtvis EU också att följa det avtal som vi varit med om att utforma – ett avtal som ratificerades enhälligt av FN:s säkerhetsråd och som är helt nödvändigt för att bevara freden i regionen och världen. Men de amerikanska sanktionerna blir inte verkningslösa. Så vi har en skyldighet, vi på kommissionen och EU, att göra vad vi kan för att skydda de europeiska företagen, särskilt de små och medelstora, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i ett pressmeddelande. EU-topparna är beslutna att mildra effekterna av de amerikanska sanktionerna på företagen i EU, och agerar för att bibehålla den tillväxt i handeln och de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Iran som började när sanktionerna hävdes. För att göra det har kommissionen inlett processen för att aktivera blockeringsreglerna genom att uppdatera förteckningen över amerikanska sanktioner som omfattas av blockeringen. Kommissionen har även inlett processen för att undanröja hinder för Europeiska investeringsbanken (EIB) att enligt EU:s budgetgarantier finansiera verksamhet utanför EU i Iran. Europaparlamentet och rådet har efter att förslaget lagts fram två månader på sig att invända mot åtgärderna innan de träder i kraft. Den tiden kan förkortas om både parlamentet och rådet säger att de inte har några invändningar innan tidsfristen löper ut.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-2